- GHOSTS  FROM  THE  PAST -

har van der put

    (foto Emma van der Put)

Har van der Put  Statues  Xenia Explo Brussels  2021

ENG

Omnipresent in squares and parks, seated on prancing horses petrified in heroic poses. Bravado, power, grandeur and fearlessness. It is significant how we, as perishable and puny beings, enlarge, exalt, immortalize the elected among us in bronze and marble. As a resistance to our insignificance. On the other hand: what absurd displays of oppression, outdated ideas and shameless vanity.

NL

Alom aanwezig op pleinen en in parken, gezeten op steigerende paarden versteent in heroische poses. Bravoure, macht, grandeur en onverschrokkenheid, Het is veelzeggend hoe wij als vergankelijke en nietige wezens de uitverkorenen onder ons in brons en marmer uitvergroten, verhogen, vereeuwigen. Als een verzet tegen onze onbeduidendheid. Anderzijds: wat een absurde vertoningen van onderdrukking, achterhaalde ideeën en schaamteloze ijdelheid.

har van der put
har van der put
har van der put

(foto Emma van der Put)

Har van der Put  Statues  Xenia Explo Brussels  2021

Har van der Put